Nya nätverk: mjölkbonden Michael

Jag frilansar åt Nya nätverk som är ett integrations- och arbetskraftsprojektet från LRF. Det huvudsakliga syftet är att möta behovet av arbetskraft i det gröna näringslivet genom att ta till vara på nyanländas erfarenheter, kunskaper och drivkrafter.

Min roll är att hjälpa till med projektkommunikationen vilket bland annat innebär att ta fram filmer som kan inspirera företagare att våga anställa eller ta emot en praktikant.

Den här filmen porträtterar Michael som driver en mjölkgård i Dalarna:

Jag älskar att göra de här porträttfilmerna. Jag får vara aktiv utomhus med en kamera i handen, träffa trevliga människor, få en inblick i deras liv och vistas i vackra lantliga miljöer. Just uppdraget för Nya nätverk känns också väldigt meningsfullt. ”Det känns bra i hjärtat” för att citera Michael i filmen ovan.

Här är några stillbilder från filmen:

Publicerat den
Kategoriserat som Uppdrag