Demo: berg och anläggning

Nedan följer ett urval bilder som skulle kunna vara intressanta för ett företag i berg- och anläggningsbranschen. Som inspiration har jag även lagt in några exempelfilmer som jag gjort åt Origo Group (”om företaget”-film, presentation av verktyg och rekrytering).

Jag kan erbjuda:

  • Dokumentation av projekt
  • Bilder till viktiga anbud
  • Layout av anbud
  • Bilder till bildbank
  • Videoklipp till bildbank
  • Rekryteringsfilmer
  • Filmer som presenterar företagets produkter och tjänster
  • Hero-filmer för startsida
  • Porträtt av nyckelpersoner (tagna i miljö eller framför enfärgad bakgrund)
  • Illustrationer av produkter, flödesscheman, organisationer etc.

Film om Origo Groups tjänsteutbud.
Rekryteringsfilm åt Origo Group.
Genomgång av visualiseringsverktyg (Origo Live).