Tips

Strike first!

Strike first!

Om den oväntade men utmärkta uppföljningsserien till kultfilmen Karate Kid.